นโยบายการรับประกันสินค้า - aprtech

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้
•บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
•การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วแสดงว่าลูกค้าตกลงยอมรับเงือนไขการรับประกันที่บริษัทได้เสนอ
•บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนสินค้าก่อนดำเนินการเคลม ระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้าเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
•ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อลูกค้าตรงกันกับในใบเสร็จรับเงินเพื่อดำเนินการเคลม หากไม่มีใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถเคลมได้ การรับประกัน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
•บริษัทฯรับประกันเฉพาะสินค้า ไม่รวมค่าจัดส่ง ลูกค้าต้องนำหรือส่งสินค้ามาที่บริษัทโดยทิ้งสินค้าไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ทางบริษัทจะแจ้งลูกค้าให้มารับสินค้าคืน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเคลมและส่งกลับหากไม่ได้มารับเอง
•หากบริษัทฯทดสอบสินค้าแล้วไม่เสีย ลูกค้าสามารถมารับสินค้าคืนจากบริษัทฯ หรือ โอนค่าจัดส่ง 100 บาทมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อส่งคืนลูกค้าทาง EMS/Kerry
•สินค้าที่เคลมแล้ว ลูกค้าสามารถมารับสินค้าคืนจากบริษัทฯ หรือ โอนค่าจัดส่ง 100 บาทมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อส่งคืนลูกค้าทาง EMS/Kerry

วิธีการเคลม
1. แอด LINE @ctekthai (มีเครื่องหมาย @) ด้านหน้า
2. ส่งรูปใบเสร็จรับเงิน
3. ส่งรูป เลขเครื่อง Serial Number
4. แจ้งอาการ
5. ส่งคลิปอาการเสีย
6. ส่งสินค้ามาที่ บริษัทฯ เขียน ชื่อ เบอร์โทร และอาการเสีย มาในกล่องสินค้า
7. มารับสินค้าเองที่บริษัทฯ หรือหาก โอนค่าจัดส่งมาให้ทางบริษัทฯ เพื่อส่งคืนลูกค้าทาง EMS