CTEKTHAI On Tour ตอนที่ 2 - Jetski ATV

Last updated: May 11, 2020  |  480 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้

 

 

สัมภาษณ์ลูกค้า CTEKTHAI คุณเดชชัย นักเล่น Jetski และ ATV เจ้าของ Flow Jet Shop มาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Jetski และ ATV และเหตุผลที่ว่าทำไมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ต้องใช้ CTEK เท่านั้น
Jetski และ ATV มักมีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมเพราะจอดเก็บไว้เป็นส่วนใหญ่ ปัญหานี้หมดไปเมื่อใช้เครื่องชาร์จ CTEK จากสวีเดน