Connect Clamps - Aprtech

Connect Clamps

คุณสมบัติสินค้า:

แคล้มป์คีบขั้วแบตเตอรี่

Share

Connect Clamps
แคล้มป์คีบขั้วแบตเตอรี่แบบเดียวกับที่มาในกล่องพร้อมเครื่องชาร์จ
 
 
 

ใช้ร่วมกับ
CTEK XS 0.8
CTEK CT5 POWERSPORT
CTEK LITHIUM XS
CTEK MXS 3.8
CTEK MXS 5.0
CTEK MXS 5.0 TEST & CHARGE
CTEK CT5 START/STOP
CTEK CT5 TIME TO GO
CTEK MXS 7.0
CTEK MXS 10
CTEK M45
CTEK M100
CTEK MXT 4.0

ไม่มีประกัน

น้ำหนัก 200g